Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) od 01.11.2019

Dodano 29.10.2019

W związku z rozszerzeniem od 01.11.2019 obowiązku stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności, poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dla Państwa:

 

1. Kiedy Mechanizm Podzielonej Płatności jest obowiązkowy:

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności, dotyczy transakcji związanych z zakupem:

-usług budowlanych/remontowych

-części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

-maszyn i urządzeń elektrycznych

-wyrobów ze stali, żeliwa, miedzi

-komputerów,

-dysków twardych, dysków SSD,

-telefonów komórkowych, smartfonów,

-sprzętu RTV

-aparatów fotograficznych i kamer

-biżuterii

-paliwa,

których wartość na fakturze jest wyższa niż 15 000,00 PLN BRUTTO.

Oznacza to, że za powyższe usługi/towary należy zawsze płacić z z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, jeśli faktury są na kwoty wyższe niż 15 000,00 PLN brutto.

Brak zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności w tych przypadkach spowoduje wyłączenie z kosztów uzyskania płatności faktur, dokumentujących te transakcje.

Sprzedawca ma obowiązek umieścić na fakturze informację o "Mechanizm Podzielonej Płatności".

 

Jeżeli otrzymają Państwo fakturę, na której będzie adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności" (trzeba uważnie czytać faktury), to trzeba obligatoryjnie dokonać płatności podzieloną płatnością.

 

2. Dobrowolne stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności:

Niezależnie od przedmiotu i wartości transakcji możemy dokonać płatności za każdą fakturę VAT z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności. Warunkiem skutecznej płatności jest posiadanie przez podmiot otrzymujący płatność firmowego konta bankowego. W przypadku, gdy podmiot otrzymujący płatność, wykorzystuje do celów firmowych konto osobiste i nie posiada konta firmowego, zapłata z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności nie zostanie zrealizowana.

 

3. Płatności realizowane z rachunku VAT:

Zgromadzone środki na rachunku VAT możemy przeznaczyć na:

-Zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

-Zapłatę podatków dochodowych (CIT, PIT-5/PIT-5L/PPE/PIT-4),

-Zapłatę innych zobowiązań podatkowych,

-Zapłatę składek ZUS,

-Zapłatę faktur kosztowych z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP), w tym również zaliczek, proform.

 

4. Zwrot nadpłaty z rachunku VAT na konto firmowe podatnika:

Jeśli na rachunku VAT uzbiera się kwota przewyższająca zobowiązania podatkowe, wówczas można złożyć wniosek o przekazanie nadwyżki na główne konto firmowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego może jednak nie wyrazić zgody na zwrot, jeśli pojawią się obawy niewykonania płatności za podatki po zwrocie nadwyżki.

 

5. Kiedy jest uruchamiany rachunek VAT:

Rachunek VAT jest zakładany w momencie podpisywania umowy na prowadzenie konta firmowego (brak konta firmowego = brak rachunku VAT).

 

6. Sankcje dla firm, które nie wywiązują się z obowiązków dotyczących obligatoryjnego MPP:

W przypadku, gdy faktury za usługi lub towary objęte obowiązkowo Mechanizmem Podzielonej Płatności zostaną zapłacone gotówką, kartą lub zwykłym przelewem bez zastosowania podzielonej płatności, zarówno sprzedawca, jak i kujący zostaną objęci sankcjami.

Sankcje dla klienta:

-Nabywca nie będzie mógł zaliczyć faktury do kosztów uzyskania przychodu,

-Nabywca zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku VAT, wykazanej na fakturze objętej obowiązkowym MPP.

-Nabywca towaru lub usługi będzie solidarnie ze sprzedawcą odpowiadał za zobowiązania podatkowe sprzedawcy, jeśli sprzedawca nie zapłaci podatku wynikającego z transakcji.

Sankcje dla sprzedawcy:

-Jeśli sprzedawca nie umieści na fakturze za towary lub usługi objęte obowiązkowo Mechanizmem Podzielonej Płatności zapisu "Mechanizm Podzielonej Płatności" i nie naprawi błędu poprzez korektę faktury, a płatność wpłynie przelewem tradycyjnym, kartą lub gotówką, sprzedawca zostanie obciążony przez Urząd Skarbowy dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wykazanej na fakturze.

K O N T A K T

Biuro Rachunkowe AML TAX Sp. z o.o.

+48 721 253 805

biuro@amltax.pl

ul. Jagiellońska 32 lok. 30  03-719 Warszawa

NIP: 1231298276

REGON: 361520180

KRS: 0000557734