SPLIT PAYMENT (Podzielona płatność VAT)

Dodano 3.6.2018

Od 01.07.2018 wchodzi w życie nowy mechanizm płatności podatku VAT, poniżej wyjaśniamy podstawy jego działania:

 

1. Split payment (podzielona płatność), to mechanizm dobrowolny - to znaczy, że nabywca usługi lub towaru sam zdecyduje, czy oddzielnie zapłaci kwotę netto na rachunek podstawowy, a kwotę VAT na oddzielny rachunek VAT sprzedawcy, czy dokona zapłąty według dotychczasowych zasad. Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT musi jednak podać na fakturze dwa numery kont.

 

2. Mechanizm split payment obowiązuje tylko w przypadku płatności w walucie krajowej. Dokonując płatności w walucie obcej, zawsze stosujemy dotychczasowe zasady płatności.

 

3. W jaki sposób można korzystać z pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT? - Środki zgromadzone na tym rachunku mogą być przeznaczone na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego oraz na zapłatę podatku VAT wynikającego z faktury kosztowej na konto VAT naszego kontrahenta, zgodnie z zasadami mechanizmu podzielonej płatności.

 

4. Czy nadpłatę podatku VAT, znajdującą się na rachunku VAT można przelać na rachunek bieżący?

Swobodne dysponowanie pieniędzmi z rachunku VAT nie będzie możliwe. 

Aby uzyskać swobodny dostęp do zgromadzonych środków na rachunku VAT, należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowanie określonej kwoty na rachunek bieżący. Naczelnik Urzędu Skarbowego ma 60 dni na wydanie decyzji i powiadomienie o niej banku.

 

5. Korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności:

a) Stosując mechanizm podzielonej płatności możemy skorzystać z przyspieszonego terminu (25 dni) zwrotu VAT. Niestety, aby skorzystać z tego przywileju, zwrot będzie musiał być zrobiony na rachunek VAT i przeznaczony na pokrycie zobowiązań VAT względem swoich dostawców.

b) Stosując mechanizm podzielonej płatności, unikniemy współodpowiedzialności za uwikłanie w próby wyłudzenia podatku VAT, jeśli na etapie dokonywania płatności nie znamy zamiarów sprzedawcy.

c) Stosując mechanizm podzielonej płatności, możemy obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe, dokonując płatności VAT przed obowiązującym terminem. Niestety oszczędność nie jest wielka, na przykład mając do zapłacenia podatek VAT w wysokości 4 000,00 PLN, dokonując zapłaty na 14 dni przed obowiązującym terminem, podatnik może pomniejszyć kwotę płatności o 2,00 PLN.

 

6. Czy Split payment obowiązuje wszystkich przedsiębiorców?

NIE, dodatkowe numery rachunków bankowych, niezbędne do stosowania podzielonej płatności, zostaną założone na wniosek Urzędu, tylko przedsiębiorcom, którzy:

a) są czynnymi podatnikami podatku VAT;

b) posiadają firmowy rachunek bankowy (przedsiębiorcy, którzy do celów firmowych wykorzystują swój osobisty rachunek bankowy i nie posiadają konta firmowego, nie otrzymają oddzielnego rachunku do Split payment).

 

7. W jaki sposób otrzymam swój numer rachunku do Split payment?

Rachunki bankowe będą zakładane przez banki, w których podatnik posiada już konto firmowe i będą one widoczne po zalogowaniu się na podstawowy rachunek bankowy.

K O N T A K T

Biuro Rachunkowe AML TAX Sp. z o.o.

+48 721 253 805

biuro@amltax.pl

ul. Jagiellońska 32 lok. 30  03-719 Warszawa

NIP: 1231298276

REGON: 361520180

KRS: 0000557734