BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT - Najważniejsze informacje.

Dodano 1.9.2019

Dnia 01.09.2019 zaczęła funkcjonować Biała Lista Podatników VAT, w związku z tym poniżej przedstawiamy naważniejsze informacje na temat jej funkcjonowania.

 

1. CZYM JEST BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT?

Biała lista podatników VAT jest to wykaz informacji o podatnikach podatku VAT, do których należą:

-Podatnicy czynni, 

-Podatnicy wykreśleni z VAT,

-Podatnicy, którym pomimo złożenia wniosku, odmówiono rejestracji do VAT.

Biała Lista Podatników VAT ma pomóc Przedsiębiorcom skutecznie weryfikować kontrahentów przed zawarciem transakcji, a przede wszystkim weryfikować ich rachunki bankowe,  czy są zgodne z tymi, które widnieją na fakturach VAT.

Na dole strony, umieszczony został link do strony internetowej, na której widnieje Biała Lista Podatników VAT.

 

2. JAKIE INFORMACJE ZNAJDZIEMY NA BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT?

-Nazwę firmy lub imię i nazwisko Przedsiębiorcy,

-Numery NIP, REGON, KRS oraz PESEL w przypadku osób fizycznych,

-Adres siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub zamieszkania,

-Imiona i nazwiska oraz numery PESEL Członków Zarządu i Prokurentów Spółki,

-Datę rejestracji oraz datę i podstawę prawną, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru lub przywrócenia do rejestru VAT,

-Numery firmowych rachunków rozliczeniowych, wskazanych przez Podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym i aktualizacyjnym.

 

3. DLACZEGO I KIEDY NALEŻY SPRAWDZAĆ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH NASZYCH KONTRAHENTÓW?

Od 1 września 2019 wszystkie płatności za transakcje o wartości powyżej 15 000,00 PLN brutto, powinny trafiać na rachunek bankowy kontrahenta, który został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym poprzez NIP-8 lub CEIDG. 

Faktury opłacone gotówką lub na numer rachunku, który nie widnieje na Białej Liście Podatników VAT, nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów od stycznia 2020 r.

Dokonanie płatności za fakturę lub faktury, dotyczących tranaskcji powyżej 15 000,00 PLN, na rachunek bankowy inny niż widniejący na Białej Liście Podatników VAT, skutkować będzie również solidarną odpowiedzialnością za rozliczenie podatku VAT od tej transakcji.

 

ZALECA SIĘ, ABY PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ, SPRAWDZIĆ, CZY  PODANY NA FAKTURZE NUMER KONTA WIDNIEJE NA BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT (link do listy poniżej).

PROSZĘ RÓWNIEŻ SPRAWDZIĆ, CZY PAŃSTWA NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH WIDNIEJĄ NA LIŚCIE. BRAKUJĄCE NUMERY KONT FIRMOWYCH, PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ ZAKTUALIZOWAĆ POPRZEZ WPIS W CEIDG (DZIAŁALNOŚCI JEDNOOSOBOWE) LUB DRUK NIP-8 (SPÓŁKI Z O.O.).

 

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ PODATNIKÓW W ZWIĄZKU Z NOWYMI PRZEPISAMI:

1. Weryfikacja, czy nasze rachunki firmowe widnieją na Białej Liście Podatników.

UWAGA! Biała lista podatników zawiera tylko rachunki firmowe, jeśli podatnik nie posiada konta firmowego, zaleca się, aby taki rachunek otworzyć i w ciągu 7 dni dokonać aktualizacji poprzez wniosek CEIDG (dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych). Brak rachunku firmowego może spowodować, że kontrahenci nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Państwa faktury (dotyczy transakcji powyżej 15 000,00 PLN - transakcja, to nie jest jedna faktura).

2. Uzupełnienie brakujących rachunków bankowych, poprzez aktualizację NIP-8 (Spółki) lub aktualizację CEIDG (jednoosobowe działalności),

3. Przed dokonaniem płatności za fakturę, sprawdzić dane kontrahenta oraz poprawność rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT,

4. Jeśli dokonaliśmy  płatności na konto, którego brakuje na Białej liście podatników VAT, w ciągu 3 dni powiadomić Urząd Skarbowy na piśmie o zaistniałej sytuacji, podając jednocześnie numer konta, na który została dokonana płatność. 

UWAGA! Jeśli nie powiadomimy Urzędu Skarbowego o błędnym przelewie w ciągu 3 dni, należy przekazać informację do księgowości, aby nie ujmować danej faktury w kosztach uzyskania przychodu.

 

LINK DO BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW VAT:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka 

 

 

 

K O N T A K T

Biuro Rachunkowe AML TAX Sp. z o.o.

+48 721 253 805

biuro@amltax.pl

ul. Jagiellońska 32 lok. 30  03-719 Warszawa

NIP: 1231298276

REGON: 361520180

KRS: 0000557734